• Beste leden,

   

  bij deze nodigen we je uit voor de algemene ledenvergadering van

  donderdag 16 november aanstaande. Aanvang 21.00 uur.


  Hieronder vind je de agendapunten voor de vergadering:

   

  1. Opening voorzitter (notulen jaarvergadering 2023)

   

  2. Jaarverslag secretaris

   

  3. Jaarverslag jeugdcommissie

   

  4. Jaarverslag penningmeester

   

  5. Verslag + herkiezen kascommissie

  Kas controle Corne Keijzers en Stefan Blommerde. Voor Corne zal er volgend jaar een vervanger moeten komen. Wie gaat voor het jaar 2024 deze rol vervullen?

   

  6. Jaarverslag activiteitencommissie

   

  7. Bestuursverkiezing

  2023

  Ø Aftredend en herkiesbaar: Dick Luijks.

  Ø Aftredend en herkiesbaar: John Rens.

  Ø Aftredend en herkiesbaar: Patrick van Schilt.

  Ø Aftredend en herkiesbaar: Lia Gabriels

   

  Vacature: Graag voor 14-11-2023 aanmelden om algemeen bestuurslid te worden

   

  8 Diverse zaken

  * Toekomst Lepelstraatse Boys

  * ………….

   

  9. Rondvraag

   

  10.Sluiting

   

  De diverse verslagen zijn op vraagbaar bij de bestuursleden.

  Met vriendelijke groet, Bestuur Lepelstraatse Boys